Let op! Schakel prive/incognito modus uit om gebruik te maken van de webshop.

Kijk ook eens naar onze Corona preventie-producten!

Privacybeleid.

Uw privacy bij Duropanel

Duropanel BV, gevestigd aan de Aalsvoort 45, 7241 MA Lochem, (hierna: “Duropanel.nl”, “ons” of “wij”), respecteert de privacy van de bezoekers van de website www.duropanel.nl en van haar klanten die via deze website een bestelling plaatsen. In dit privacybeleid wordt uiteengezet welke informatie wij van u als bezoeker van onze website en als klant verzamelen en hoe wij deze informatie verder gebruiken en beschermen.

Toepassing van het Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op elk(e) websitebezoek, transactie of overeenkomst die via de website wordt overeengekomen. Alle informatie, waaronder uw persoonsgegevens, die wij over u verzamelen gedurende uw bezoek en/of gebruik van onze website, zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar onze website bevatten of waarvan een link op onze website staat.

 

1. Gegevens die wij verzamelen

Duropanel.nl biedt de mogelijkheid om online drukwerk, reclame- en promotiematerialen te laten maken maar ook gepersonaliseerde fotoproducten zoals als een fotopaneel voor aan de muur of in de tuin en deze bij jezelf of op een ander adres te laten bezorgen. In het kader van onze one-stop shop dienstverlening kunnen wij uw gegevens op twee manieren verzamelen:

  • Gegevens die door u worden verstrekt. Duropanel.nl verzamelt uw bestelgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en betaalgegevens wanneer u een aanvraag en/of bestelling bij ons plaatst (en indien van toepassing de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling is bestemd), de bestanden die door u worden ge-upload en/of gebruikt op onze producten en daarnaast uw e-mailadres om de bevestiging van uw aanvraag en/of bestelling te kunnen toezenden. Uw e-mailadres kan ook verzameld worden wanneer u dat invult op de website door u in te schrijven voor een nieuwsbrief of mailinglijst. We verzamelen ook gegevens over u wanneer u online, via de telefoon of per e-mail contact opneemt met onze klantenservice. Ook is het mogelijk dat wij uw contactinformatie verzamelen als u deelneemt aan promoties of prijsvragen die door ons worden aangeboden of wanneer u aan ons je mening geeft, bijvoorbeeld door middel van een review over onze producten.
  • Gegevens die wij automatisch verzamelen. Duropanel.nl verzamelt tevens gegevens die wij ontvangen op basis van uw gebruik van onze diensten en uw bezoek aan onze website en eventueel andere websites die vanaf onze website toegankelijk zijn. Zo verzamelen we bijvoorbeeld uw IP adres en het type webbrowser dat u gebruikt, maar ook de datum en tijd van uw bezoek aan onze website.

 

2. Wat doen we verder met uw gegevens?

Uw gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Acceptatie, verwerking en uitvoering van uw bestelling. Uw gegevens worden gebruikt om uw bestelling te verwerken, uit te voeren, te produceren en te bezorgen op het door u gekozen adres. Met uw gegevens zullen we u ook op de hoogte houden van de voortgang van uw bestelling. We geven uw gegevens door aan andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: een onderneming die uw bestelling produceert; een vervoerder zoals DHL of PostNL om uw bestelling te kunnen verzenden en af te leveren; online betaaldienstverleners zoals Mollie, Ingenico, iDEAL of Paypal om uw (creditcard)betaling te kunnen verwerken; dienstverleners om e-mail- of andere mediaberichten te kunnen verzenden; marketing analysebedrijven om gegevens te analyseren of doublure-gegevens uit onze database te verwijderen; en het verlenen van klantenservice.
  • Het beheren van uw account. Op de website wordt de mogelijkheid aangeboden om uw eigen account aan te maken. In dit account slaan we onder andere uw naam, bedrijfsnaam, btw-nummer, aflever- en factuuradres, telefoonnummer en uw e-mailadres op. We bewaren ook gegevens over uw eerdere bestellingen die u hebt geplaatst, zodat u deze gemakkelijk kunt terugvinden en opnieuw kan plaatsen.
  • Direct marketing, co-branded aanbiedingen en het versturen van nieuwsbrieven. We kunnen uw gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden om u zodoende via e-mail, direct mail, telefoon (inclusief SMS en push notificaties) of andere media, commerciële informatie of een aanbieding over onze producten en diensten toe te zenden. Deze informatie of aanbiedingen kunnen ook op een co-branded wijze zijn samengesteld in samenwerking met een partner en zullen dan producten of diensten van een derde aanbieder of dienstverlener bevatten. U kunt uzelf aanmelden voor onze nieuwsbrieven die per e-mail of direct mail worden verstuurd. Zo blijft u op de hoogte van speciale aanbiedingen en onze nieuwe of aanvullende producten en diensten. Als u het niet langer op prijs stelt om onze commerciële informatie zoals onze nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u ons dat altijd laten weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Gaat het hierbij om e-mail, klik dan op de afmeldlink die u onderaan in de e-mail kunt vinden.
  • Reviews. We horen graag over uw ervaringen met onze website en onze producten. Indien u ons een review geeft, bijvoorbeeld via sociale media, onze website of aan onze klantenservice, kunnen wij een dergelijke review (of een gedeelte daarvan) gebruiken voor elk doel, met dien verstande dat we uw review naast uw eigen publicatie op onze website niet zullen gebruiken in combinatie met uw naam of andere persoonsgegevens. Enkel met uw voorafgaande en expliciete goedkeuring zullen wij uw review (of een gedeelte daarvan) samen met uw naam (of overige persoonsgegevens) die u ons hebt gegeven, verder gebruiken.
  • Promoties en prijsvragen. Als u meedoet aan een promotie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres, e-mailadres en kan het zijn dat u eventueel ander materiaal deelt zoals foto´s. Zo kunnen we de promotie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken.
  • Onderhoud en ontwikkeling van onze website. We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we uw gegevens gebruiken om uw deelname te vragen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Soms voeren andere bedrijven dat onderzoek in opdracht voor ons uit. Wij geven dergelijke bedrijven dan uw e-mailadres of telefoonnummer, die zich natuurlijk ook aan dit privacybeleid moeten houden!
  • Fraude. Wij gebruiken klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of bijvoorbeeld een opsporingsinstantie.
  • Verbetering van onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we mogelijk aantekeningen, die we bewaren. Dit is handig als u ons nog een keer belt. Gegevens over het telefoongesprek met u worden geregistreerd en bewaard. U helpt ons zo bij analyses en de verbetering van onze klantenservice.

Bij de verwerking van uw gegevens en de levering van onze producten en diensten zoals hierboven omschreven kan Duropanel.nl samenwerkende partners of (sub)bewerkers inschakelen. Duropanel B.V. maakt onderdeel uit van Kamp Coating Groep en kan ook overige aan haar gelieerde vennootschappen binnen de Kamp Coating Groep inschakelen voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet, waarbij uw persoonsgegevens als onderdeel van uw gegevens, verwerkt kunnen worden.
 

3. Openbaarmaking aan derden

Duropanel.nl zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht of in geval van een fusie, overname, reorganisatie of soortgelijke gebeurtenis. Waar nodig zullen wij uw informatie enkel ter beschikking stellen aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten, zoals een bedrijf dat betrokken is bij de betaling, financiële afhandeling en productie van uw bestelling of de bezorgdiensten die uw bestelling aflevert. Dit gebeurt echter uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit beleid worden uiteengezet of voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en de inhoud van dit beleid te respecteren.
 

4. Beveiliging

Duropanel.nl gaat uiterst zorgvuldig om met uw gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens die zijn opgeslagen op onze servers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Ieder product en alle daarin opgeslagen afbeeldingen, logo´s of foto’s etc. worden daarnaast beveiligd door uw unieke e-mailadres en een door ons gegenereerde en door u persoonlijk aangepaste wachtwoord. Andere gebruikers kunnen de door uw gemaakte producten niet inzien zonder in het bezit te zijn van deze beide gegevens. Daarom raden wij u aan om uw wachtwoord met zorg te kiezen, deze niet te delen met anderen en periodiek te wijzigen.
 

5. Uw rechten (inzage, correctie en verzet)

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mag u ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u fouten hebt opgemerkt in uw persoonsgegevens of u deze vanwege een andere reden graag wilt verbeteren of wilt aanvullen dan mag u ons dat ook verzoeken. Hetzelfde geldt voor een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Deze verzoeken tot inzage, correctie of verzet contact kunt u richten aan onze klantenservice. Daarnaast is het ook mogelijk op de website om zelf uw gegevens, waaronder uw persoonsgegevens, via uw account in te zien en deze via de website te wijzigen. Klik hiervoor op Mijn account.
 

6. Wijzigingen en vragen

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op onze website publiceren, zodat u altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons wordt gebruikt en beschermd en de omstandigheden waaronder wij uw gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.

Als u nog vragen hebt over uw gegevens of dit privacybeleid, dan kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice. Dit kan via de website (contact) of per telefoon +31 (0)573 254 618. Stuurt u ons liever een e-mail, dan kan dat naar info@duropanel.nl. U kunt ook een brief sturen naar Aalsvoort 45, 7241 MA, Lochem.

Wij helpen u graag met persoonlijk advies

T +31 (0)40 - 238 0 888
E info@duropanel.nl
Bericht sturen